Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Zawarcie, modyfikacja oraz rozwiązanie umowy o pracę z jednostką samorządu terytorialnego

Dodano: 30.09.2020
platforma zoom

Webinarium - Zawarcie, modyfikacja oraz rozwiązanie umowy o pracę z jednostką samorządu terytorialnego

Zawarcie, modyfikacja oraz rozwiązanie umowy o pracę z jednostką samorządu terytorialnego

Termin: 15.10.2020 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 9:00-14:30
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Prowadzący: Michał Olesiak

Zasady rekrutacji:

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się poniżej.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.

Program szkolenia:

1. Treść umowy o pracę – najczęstsze błędy służb kadrowych.

2. Zakres obowiązków – osobny dokument czy załącznik do umowy o pracę? 

3.Szkolenia bhp i badania lekarskie z uwzględnieniem przepisów tarczy antykryzysowej.

4. Zasady limitowania umów na czas określony w samorządzie.

5. Oddelegowanie (przeniesienie) pracownika samorządowego do innej pracy – przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz tarczy antykryzysowej. 

6. Wypowiedzenie zmieniające – działania pracodawcy krok po kroku.

7. Różnice pomiędzy wypowiedzeniem, wygaśnięciem a rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron.

8. Jak poprawnie sformułować porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy?

9. Wypowiedzenie umowy o pracę – wymogi formalne.

10. Doręczenie wypowiedzenia.

11. Obowiązek konsultacji wypowiedzenia (rozwiązania umowy bez wypowiedzenia) ze związkami zawodowymi krok po kroku. 

12. Najważniejsze przepisy gwarantujące ochronę przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy w kodeksie pracy.

13. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. 

14. Kryteria doboru do zwolnienia.

15. Dopuszczalność zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę (tzw. „dyscyplinarka”). 

17. Długotrwała nieobecność w pracy z powodu choroby jako podstawa rozwiązania stosunku pracy.

18. Odrębności wynikające z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników

Webinarium:

Przy logowaniu do spotkania prosimy o użycie imienia i nazwiska podanych podczas rejestracji. Warunek konieczny!

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, m.piechoczek@subregion.pl

Powered by Tech Banker