Czcionki:
Kontrast:

Webinarium „Zmiany w 500 plus czyli przekazanie świadczenia do ZUS”

Dodano: 20.12.2021
Rodzina

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Zmiany w 500 plus czyli przekazanie świadczenia do ZUS”, które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2022 r. w godzinach 10:00 do 12:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Zmiana organu realizującego świadczenie wychowawcze.
  2. Nowa forma złożenia wniosku oraz realizacji świadczenia wychowawczego.
  3. Udział Gmin w realizacji świadczenia 500 plus prowadzonego przez ZUS.
  4. Zmiana w czasookresie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego.
  5. Podział postępowań prowadzonych w sprawach świadczenia wychowawczego w świetle zmiany ustawy, czyli za co odpowiada gmina a za co już ZUS.
  6. Prowadzenie postępowań przez gminy „na zasadach dotychczasowych”, czyli zakres przepisów przejściowych.
  7. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego przez gminy w okresie 2021/2022 oraz po
    1 stycznia 2023 r.
  8. Panel dyskusyjny.

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 3 stycznia 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Zmiany w 500 plus czyli przekazanie świadczenia do ZUS

Termin: 05.01.2022 r. (środa)
Godz. spotkania: 10:00-12:00 

Powered by Tech Banker