Czcionki:
Kontrast:

Wizyta studyjna w ramach realizacji zadania „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry” (ZAPISY ZAKOŃCZONO)

Dodano: 22.09.2022

Szanowni Państwo!

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje zadanie pn. „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wizycie studyjnej w dniu 13.10.2022, której celem będzie podniesienie kompetencji poprzez ukazanie walorów turystycznych Krainy Górnej Odry oraz poznanie atrakcji, które dostosowały swoją ofertę dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Zagadnienia szkoleniowe będą obejmowały:

– wprowadzenie w problematykę turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami,

– cele i motywy uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnościami,

– organizację imprez turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać w czasie imprez turystycznych przygotowanych dla tychże osób,

– aktywne formy turystyki w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

 

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ (ORGANIZATOR ZAPEWNIA TRANSPORT):

8:45  Zbiórka: Kampus Park Rybnik

9:00  Edukatorium Juliusz

10:15 Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Ignacy

12:00 Arboretum Bramy Morawskiej

12:45 Zamek Piastowski

14:15 Stare Opactwo w Rudach: Podsumowanie realizacji zadania „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry”

15:00 Obiad

15:30 Powrót do Rybnika (Kampus Park)

 

 

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 7.10.2022 r.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu: turystyka@subregion.pl, tel. 664 459 430.

ZAPISY ZAKOŃCZONO z dniem 7.10.2022 godz. 13:15 z powodu wyczerpania maksymalnej liczby miejsc.

Wizyta studyjna w ramach realizacji zadania "Lato bez barier w Krainie Górnej Odry"

Termin: 13.10.2022 r. (czwartek)

w godzinach 8:45- 15:30

 

Powered by Tech Banker