Czcionki:
Kontrast:

Wspólnie na rzecz ochrony powietrza, rozwoju transportu, kultury i turystyki

Dodano: 29.08.2019
List intencyjny - podpisy

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Związku w dniu 28 sierpnia br. przedstawiciele samorządów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego złożyli podpisy na listach intencyjnych w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji  partnerskich projektów dotyczących poprawy jakości powietrza, integracji i rozwoju transportu zbiorowego oraz infrastruktury drogowej, a także ochrony dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Na podstawie doświadczeń i efektów realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę samorządów w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą Rybniku w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie, przedstawiciele gmin i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego wyrazili wolę wspólnej realizacji partnerskich projektów, dotyczących:

– zwiększenia efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
– likwidacji tzw. „niskiej emisji”,
– produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
– rozwoju dróg o znaczeniu ponadlokalnym,
– upowszechnienia niskoemisyjnego transportu publicznego,
– utworzenia i rozwoju sieci infrastruktury rowerowej,
– ochrony dziedzictwa kulturowego i turystyki, w tym wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego regionu.

w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027. (Więcej o roli Związku jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnymi Inwestycjami Terytorialnymi można przeczytać tutaj)

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, będzie podejmować działania zmierzające do realizacji projektów w wyżej wymienionym zakresie i koordynować prace nad strategią Subregionu Zachodniego, w której uwzględnione będą kluczowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie, integracji i rozwoju transportu zbiorowego oraz infrastruktury drogowej, a także ochrony dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Przedstawiciele samorządów zobowiązali się do podjęcia działań formalnych i organizacyjnych, które umożliwią sprawną współpracę na rzecz przedsięwzięć w ramach unijnej perspektywy finansowej w latach 2021-2027.