Czcionki:
Kontrast:

Wspólny region gospodarowania odpadami

Dodano: 19.12.2011
Wspólny region gospodarowania odpadami

W dniu 16 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miasta Rybnik odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów dotyczące podjęcia decyzji na temat utworzenia regionu gospodarki odpadami komunalnymi przed podjęciem uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 15.07.2011 r. samorząd regionalny jest zobowiązany utworzyć Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaproponował połączenie regionu piątego i szóstego, a więc obszaru Związku Subregionu Zachodniego, jak również przyłączenie do tego obszaru części regionu trzeciego i czwartego

Fot. Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

Wspólny region gospodarowania odpadami

Fot. Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

Po przedstawieniu rezultatów spotkań w Jastrzębiu Zdroju i Raciborzu o tejże tematyce, które miały miejsce pod koniec listopada samorządowcy włączyli się w aktywną dyskusję. Przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, pan Bogdan Kasperek przestawił wspólne stanowisko gmin powiatu cieszyńskiego popierające połączenie subregionów wraz z przyłączeniem wszystkich gmin powiatu cieszyńskiego. Na zakończenie Pan Adama Hajduk, Przewodniczący Związku poprosił o przystąpienie do jawnego głosowania nad projektem Urzędu Marszałkowskiego. Decyzją zdecydowanej większości został on przyjęty. Związek Subregionu Zachodniego po podjęciu uchwały w dniu 19 grudnia br. przekaże wspólne stanowisko poparcia do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wspólny region gospodarowania odpadami