Czcionki:
Kontrast:

Współpraca turystyczna Subregionu Zachodniego z Morawami Środkowymi z Czech rozpoczęta!

Dodano: 02.10.2019
Dyrektor Subregionu Zachodniego z Dyrektorką Moraw Środkowych

1 października br. w Ołomuńcu (Czechy) Dyrektor Związku Subregionu Zachodniego p. Adam Wawoczny spotkał się z panią Djamilą Bekhedda – Dyrektorką biura destynacji turystycznej Střední Morava, która działa w ramach obszaru Kraju Ołomunieckiego Republiki Czeskiej.

Pierwsze spotkanie Dyrektorów Biur dotyczyło nawiązania współpracy turystycznej pomiędzy obszarem Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i Morawami Środkowymi Kraju Ołomunieckiego. Dyrektorzy podjęli rozmowy dot. współpracy turystycznej w ramach:

– wzajemnej promocji podczas wydarzeń targowych,

– promocji za pośrednictwem lokalnych punktów informacji turystycznej oraz prowadzonym przez destynację biurem podróży,

– możliwości przystąpienia do wspólnego mikroprojektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Polska-Republika Czeska,

– konsultacji przy publikacji transgranicznych materiałów promocyjnych.

Kolejne spotkanie Partnerów odbędzie się w Rybniku.