Czcionki:
Kontrast:

Współpraca Województwa Śląskiego z Krajem Morawsko-Śląskim w sprawie zagospodarowania obszarów pogórniczych i poprzemysłowych.

Dodano: 13.02.2020
Spotkanie w Karwinie

Dyrektor Biura Związku Subregionu Zachodniego pan Adam Wawoczny, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wziął udział w spotkaniu dot. zagospodarowania obszarów pogórniczych i poprzemysłowych, które odbyło się w czeskiej Karwinie (Kraj Morawsko-Śląski).

Hetman Kraju Morawsko-Śląskiego p. Ivo Vondrak zaprosił Marszałka Województwa Śląskiego p. Jakuba Chełstowskiego na dwudniową wizytę poświęconą zagospodarowaniu obszarów pogórnicznych i poprzemysłowych. Rozmowy o erze „po węglu” i wsparciu Unii Europejskiej obszarów pogórnicznych i poprzemysłowych trwały 2 dni.

W związku z tematyką spotkania, zaproszenie do udziału w wizycie otrzymał również Dyrektor Biura Związku Subregionu Zachodniego z Rybnika p. Adam Wawoczny, który wziął udział w drugim dniu spotkania. Podczas wizyty w czeskiej Karwine, partnerzy z Kraju Morawsko-Śląskiego pokazali delegatom tereny pogórnicze i ich wpływ na ukształtowanie terenu. Pierwszym miejscem jakie pokazano zaproszonym gościom był kościół pw. Piotra z Alkantary w Karwinie, który na skutek prowadzonej w okolicy intensywnej eksploatacji górniczej (od 1854 roku), przechylił się o 6,8° od pionu dzięki obniżeniu się ziemi, na której stoi, o prawie 37 metrów. Następnie zaprezentowano efekty zakończonej już rekultywacji rozległych terenów pomiędzy kopalniami Karwina i Darków. Na obszarze, który był dawniej zdegradowany przez działalność górniczą, powstał malowniczy zielony zakątek z jednym z najdłuższych w Europie pól golfowych. W Golf Resort Lipiny odbyła się również część oficjalna spotkania, w którym uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, Wicehetman Kraju Morawsko-Śląskiego Jakub Unucka, Dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku p. Adam Wawoczny, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pan Janusz Michałek oraz Prezes Śląskiego Funduszy Rozwoju pan Marcin Wilk.

Podczas spotkania omawiano możliwości zagospodarowania obszarów pogórniczych i poprzemysłowych ale również poruszono kwestię czystości powietrza i smogu jaki za pośrednictwem wiatrów wędruje z woj. Śląskiego do kraju Morawsko-Śląskiego, w tym Karwiny. Głos w tej sprawie zabrał pan Adam Wawoczny informując, iż obecnie na obszarze Subregionu Zachodniego przekazywane są do prywatnych gospodarstw domowych duże środki finansowe, na Odnawialne Źródła Energii i obecny problem zanieczyszczonego powietrza z biegiem lat ulegnie znacznemu pomniejszeniu. Ponadto Dyrektor Wawoczny, który jest również Prezesem Śląskiej Organizacji Turystycznej wspomniał także o wykorzystywaniu m.in. do celów turystycznych obszarów i miejsc pogórniczych i poprzemysłowych w województwie śląskim i Subregionie Zachodnim,  wymieniając jako przykład m.in. Kopalnię Ignacy z Rybnika. Dodatkowo zaproponował partnerom z Kraju Morawsko-Śląskiego wspólne przystąpienie do programu Komisji Europejskiej „Life” dedykowanemu ochronie przyrody, środowiska i klimatu. Propozycja Dyrektora spotkała się z aprobatą ze strony czeskich partnerów.

Spotkanie w Karwinie

Spotkanie przedstawicieli Województwa Śląskiego z Krajem Morawsko-Śląskim w sprawie zagospodarowania obszarów pogorniczych i poprzemysłowych.

Spotkanie w Karwinie

Spotkanie przedstawicieli Województwa Śląskiego z Krajem Morawsko-Śląskim w sprawie zagospodarowania obszarów pogorniczych i poprzemysłowych

Spotkanie w Karwinie

Spotkanie przedstawicieli Województwa Śląskiego z Krajem Morawsko-Śląskim w sprawie zagospodarowania obszarów pogorniczych i poprzemysłowych

Kościół w Karwinie

Przechylony kościół pw. Piotra z Alkantary w Karwinie

Kościół w Karwinie

Ilustracja obrazująca obniżenie terenu kościoła o 37 metrów, na skutek prowadzonego w tym obszarze wydobycia węgla.

Spotkanie w Karwinie

Delegacja z województwa śląskiego zwiedza kościół pw. Piotra z Alkantary w Karwinie.

Spotkanie w Karwnie

Spotkanie przedstawicieli Województwa Śląskiego z Krajem Morawsko-Śląskim w sprawie zagospodarowania obszarów pogorniczych i poprzemysłowych. Zwiedzanie uzdrowiska w Karwinie.