Czcionki:
Kontrast:

Wstępny projekt RPO na lata 2014-2020

Dodano: 17.01.2013
RPO

21 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa przyjął projekt RPO WSL na lata 2014-2020. W projekcie tym znalazła się lista projektów strategicznych rekomendowanych jako projekty kluczowe. W projekcie można znaleźć prawie 3,5 mld zł na inwestycje drogowe, z czego ponad 2,3 mld ma przypaść na długo wyczekiwane, kluczowe inwestycje drogowe w Subregionie Zachodnim. W rozbiciu na poszczególne elementy Sieci Dróg Głównych znajduje się 900 mln na realizację inwestycji Droga Główna Południowa, 900 mln zł na realizację Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku Racibórz – Rydułtowy oraz 560 mln zł na terenie miasta Rybnik.

Jednocześnie Trwają negocjacje budżetu UE na lata 2014-2020, dlatego też nadal nie wiadomo, jakie środki Województwo Śląskie otrzyma w nowej perspektywie 2014-2020.

Wyniki obecnych konsultacji oraz negocjacji kontraktu posłużą napisaniu właściwego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który także zostanie poddany konsultacjom społecznym. Uwagi i komentarze do dokumentumożna przesyłać przesyłać do 8 lutego 2013 roku, za pomocą formularza dostępnego na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na adres mailowy: programowanie@slaskie.pl.