Czcionki:
Kontrast:

Wydawnictwo turystyczne

Dodano: 31.03.2009

tymRazem Śląskie! Pod takim hasłem Związek wraz z Śląską Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem “Region Beskidy”, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej “Olza”, Związkiem Gmin Jurajskich promuje produkty turystyczne województwa śląskiego podczas targów turystycznych. W ramach promocji subregionalnego produktu turystycznego, przygotowaliśmy publikację pn. Atlas Rowerowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego składającą się z informatora turystycznego oraz mapy turystycznej ze ścieżkami rowerowymi regionu. Przygotowując przewodnik zwróciliśmy uwagę na logo naszego regionu, który tworzą cztery kolory. Każdemu z nich przypisaliśmy jeden rodzaj atrakcji turystycznych opisanych w przewodniku. Kolorem żółtym oznaczyliśmy turystykę sakralną i pielgrzymkową, zielonym ukazującą piękno przyrody, niebieskim dziedzictwo kulturowe, zaś czarnym zabytki techniki.Atlasy rowerowe wraz z pozostałymi materiałami w postaci koszulek rowerowych oraz smyczy promocyjnych można odebrać w Biurze Związku przy ul. Białych 7. Zapraszamy do lektury i zwiedzania.