Czcionki:
Kontrast:

Wyniki naboru w ramach projektu “Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 18.05.2018
Instalacje OZE

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Nabór odbywał się w okresie od dnia 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018r.

W wyznaczonym czasie złożone zostały 1232 wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej zostały utworzone Listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie.