Czcionki:
Kontrast:

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie atlasu rowerowego

Dodano: 12.03.2010

Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy dla opracowania i wykonania wydawnictwa pn. „Atlas rowerowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w związku z projektem „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Wydawnictwo Kartograficzne „Daunpol” Sp. z o.o. ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa, oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 38.308,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem złotych 00/100).Po przeprowadzeniu oceny ofert, w oparciu o kryteria wyboru oferty, wartość oferowanych prac przedstawia się następująco:Wydawnictwa kartograficzne „Compass” – 39.650,00 zł (w tym 22% VAT)Wydawnictwo kartograficzne „Daunpol” – 38.308,00 zł (w tym 22% VAT)Wydawnictwa kartograficzne „Mapy ścienne” Beata Piętka – 50.000,00 zł (w tym 22% VAT) Wydawnictwo „Pascal” – Sp. z o.o. – 53.680,00 zł (w tym 22% VAT)