Czcionki:
Kontrast:

Zaczynamy wypracowywać standardy

Dodano: 15.04.2014
Zaczynamy wypracowywać standardy

Na przełomie marca i kwietnia odbył się cykl warsztatów partycypacyjnych „Badanie przez ludzi” organizowanych w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pozarządowych z terenu Subregionu Zachodniego. Warsztaty organizowane w partnerstwie przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego z siedzibą w Rybniku miały na celu m.in. polepszenie warunków współpracy i współdziałania przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z zasadami „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” oraz wymianę doświadczeń w zakresie realizacji Inicjatyw Lokalnych czy wdrażania Budżetu Partycypacyjnego. Ponadto, podczas warsztatów dyskutowano nad wzajemnymi potrzebami i oczekiwaniami, a także pogłębiano wiedzę teoretyczną i jej zastosowanie w praktyce. Uczestnicy określili również oczekiwania i role poszczególnych partnerów, w zakresie wspólnego, efektywnego planowania i realizacji zadań publicznych. Regularne podnoszenie jakości współpracy z pewnością przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania organizacji, a także przełoży się na podniesienie efektywności i szybkości działań. Pozwoli to na rozwój i stałe ulepszanie oferowanych usług, w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania mieszkańców.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem dokumentów – do pobrania tutaj.