Czcionki:
Kontrast:

Zaproszenie do udziału w seminarium „KOMUNALNA POLITYKA EKOENERGETYCZNA ` 2007”

Dodano: 03.09.2007

W dniach od 29-30 października 2007r. w Rybniku, zostanie zorganizowane przez Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych w Politechnice Śląskiej – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku dwudniowe seminarium szkoleniowo-informatyczne poświęcone komunalno-bytowym problemom energetycznym i ekologicznym.Zaproszenia do udziału w seminarium zostały skierowane do senatorów i posłów, samorządów gminnych, powiatowych, urzędów marszałkowskich, przedstawicieli energetyki zawodowej i przemysłowej, przedsiębiorstw dystrybucji ciepła, wytwórni komunalnych urządzeń energetycznych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów zagospodarowania odpadów, uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i innych.Pierwszy dzień seminarium poświęcony będzie komunalno-bytowej polityce ekoenergetycznej na szczeblu Parlamentu Europejskiego, Sejmu, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz rad samorządów gminnych i powiatowych. Omówione zostaną ponadto rezultaty Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych, strategie zaopatrzenia w węgiel odbiorców komunalnych oraz kierunki badań naukowych i rozwojowych związanych z wykorzystaniem węgla kamiennego, gazu ziemnego, biopaliw i odpadów do komunalnych celów energetycznych.W drugim dniu spotkania przewiduje się omówienie zagadnień zarządzania obiektami komunalnymi, prezentacji praktycznych przykładów racjonalnego zużycia paliw konwencjonalnych, źródeł energii odnawialnej ora odpadów do celów energetycznych.W tym roku patronat nad spotkaniem zgodził się objąć Premier prof. Dr hab. Inż. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.MIEJSCE SEMINARIUM:Politechnika Śląska – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowychul. Rudzka 13, 44-200 RybnikKONTAKT Z ORGANIZATORAMI:Politechnika Śląska – Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowychul. Rudzka 13, 44-200 Rybnike-mail: rip1.lntp@polsl.pl; tomasz.odlanicki-poczobut@polsl.pltel./fax 032 429 57 93, 0 32 429 57 69, 032 429 57 97