Czcionki:
Kontrast:

Zasady aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.3.2 – RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020

Dodano: 04.08.2016

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z ogłoszeniem konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 07.09.2016 r.
Rejestracja: 9.45-10.00
Godz. spotkania: 10.00-12.15
Miejsce: Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, II piętro

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu.
  2. Omówienie wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczania nadużyć finansowych.
  3. Przedstawienie Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego pod kątem ogłoszonego naboru oraz kryteriów wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres mailowy: biuro@subregion.pl. Formularze przyjmowane będą do 2 września 2016 r.

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie max. 2 osób reprezentujących jeden podmiot. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu, to prosimy o dodatkowy kontakt.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 42 22 446

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Agenda spotkania