Czcionki:
Kontrast:

Zmiana Regulaminu projektu „Łączymy z energią”

Dodano: 20.04.2018
dokumenty

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku podjął uchwałę o wprowadzeniu zmian do Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Aktualizacja Regulaminu dotyczy rozdziału II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantów pkt. 11 Regulaminu, w brzmieniu:

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone bez możliwości ich uzupełnienia przez Wnioskodawcę. Za wnioski niekompletne uznaje się wnioski, które nie mają załączonej weryfikacji technicznej. Pozostałe elementy wniosku mogą być uzupełnione po jednokrotnym skutecznym wezwaniu do uzupełniania. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Dopuszcza się uzupełnienie wniosków wyłącznie do dnia zakończenia terminu naboru. Wnioski nieuzupełnione do dnia zakończenia Naboru zostaną odrzucone.

Otrzymuje brzmienie:

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone bez możliwości ich uzupełnienia przez Wnioskodawcę. Za wnioski niekompletne uznaje się wnioski, które nie mają załączonej weryfikacji technicznej. Pozostałe elementy wniosku mogą być uzupełnione po jednokrotnym skutecznym wezwaniu do uzupełniania. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Dopuszcza się uzupełnienie wniosków do 4 maja 2018 r. Wnioski nieuzupełnione do dnia 04.05.2018 r. zostaną odrzucone.