Czcionki:
Kontrast:

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu dla projektu „Łączymy z energią”

Dodano: 28.01.2019
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu dla projektu „Łączymy z energią”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r.

Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego z siedzibą w Rybniku oraz Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu biuro Związku lub JST biorące udział w projekcie, niezwłocznie skontaktują się z osobami ubiegającymi się o grant w ramach projektu.