Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: „Zmiany i problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych JST”

Dodano: 25.01.2023
Wykonywanie obliczeń

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Zmiany i bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych JST”, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
  2. Istota sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
  3. Rodzaje sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych.
  4. Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań.
  5. Ogólne zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
  6. Specyficzne zasady dla poszczególnych rodzajów sprawozdań – analiza poszczególnych sprawozdań pod kątem zmian oraz praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości:  Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ.
  7. Terminy i zmiany w zasadach przekazywania sprawozdań m.in. nowy odbiorca sprawozdań GUS.
  8. Korekty sprawozdań.
  9. Pytania uczestników.

Trener:

Agnieszka Drożdżal – Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener szkoleń dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 3 lutego 2023 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

 

Webinarium Zmiany i bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych JST

Termin: 06.02.2023 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00 

Powered by Tech Banker