Czcionki:
Kontrast:

Znowelizowana wersja PO KL

Dodano: 29.12.2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że od 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 20 grudnia 2011 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został skierowany do publikacji w Monitorze Polskim.

Zmiany obejmują m.in. priorytet VII, w ramach którego utworzono nowe Działanie 7.4 „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy” – projekty konkursowe oraz  priorytet IX, w ramach którego utworzono nowe Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”.

Więcej informacji na stronie WWPE