Czcionki:
Kontrast:

Vat w projektach unijnych

Dodano: 26.10.2017
Vat w projektach unijnych

Na spotkanie 23 października br., które odbyło się w Rybnickim Inkubatorze technologicznym, przybyło ok. 40 przedstawicieli Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w celu podnosienia kwalifikacji z zakresu kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE 2014-2020 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Tematem szkolenia były:

– zasady kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE 2014-2020,

– zasady dokonywania odliczeń podatku VAT,

– odliczenia częściowe,

– zagadnienia problematyczne.

Szkolenie odbyło się  na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego  / Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Prezentacja ze spotkania dotycząca omawianych zagadnień jest dostępna poniżej.

Fundusze Europejskie

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020