Czcionki:
Kontrast:

RDRP

RDRP

Regionalna Drogra Racibórz Pszczyna (RDRP): Odcinek Racibórz – Żory (DK 45 ul. Kozielska – DW 935 ul. Nowopszczyńska)

Ruch odbywa się od DK 45 od północno – zachodniej granicy miasta Racibórz, następnie poprzez miasto Racibórz drogą DK 45, a następnie rozpoczynającą się w m. Racibórz drogą DW 935 poprzez miasto Rybnik, Żory do wschodniej granicy m. Żory.
Droga DK 45 od strony północno-zachodniej włącza się w układ komunikacyjny miasta Racibórz. Droga ta prowadzi ruch w kierunku Opola (kierunek północno – zachodni) oraz na południe od miasta Racibórz w kierunku granicy państwa.
W miejscu włączenia w granicę miasta od strony północno zachodniej (miejsce rozpoczęcia projektowanej RDRP, droga ta posiada 7m szerokości, bez poboczy.

Ruch poprzez Racibórz w kierunku miasta Żory odbywa się ulicami Kozielską (DK 45), następnie rozpoczynającą się od skrzyżowania z DK 45 Drogą Wojewódzką nr 935. Przez miasto Racibórz ulicami Reymonta, Bosacką. Droga ta w m. Racibórz przecina rzekę Odrę, prowadzi pod wiaduktem linii kolejowej, nad Kanałem Ulga, przecina jednopoziomowo linię kolejową.
Następnie DW 935 przebiega w kierunku wschodnim do m. Rybnik poprzez miejscowości:
– Pogrzebień,
– Kornowac,
– Rzuchów
– Rydułtowy

Odcinek ten wynosi około 12.5 km, jezdnia posiada na nim szerokość 6.8 m, na około 75% swojej długości posiada z jednej lub dwóch stron pobocze utwardzone, na około 60% długości posiada z jednej lub dwóch stron chodnik. Znajduje się przy niej około 10 zatok autobusowych przystankowych dla każdego kierunku i przebiega przez nią ok. 12 przejść dla pieszych w tym połowa oznakowana ostrzegawczą sygnalizacją świetlną.

W miejscowości Rybnik sieć dróg miejskich prowadzących ruch z kierunku wschód – zachód omija ścisłe centrum korzystając z obejścia drogi krajowej DK 78 – ulica Kotucza, a następnie poprzez drogę DW 935 – ul. Wyzwolenia, Sybiraków, Żorska prowadzi na wschód w kierunku granicy Rybnik Żory. Odcinek przebiegu przez miasto Żory wynosi około 22 km.

Przejazd przez miasto Żory od strony zachodniej – DW 935 ul. Rybnicka w kierunku Pszczyny odbywać może się dla samochodów osobowych najkrótszą drogą poprzez centrum miasta, następnie po przecięciu Drogi Krajowej DK 81 Drogą Wojewódzką DW 935 – ul. Nowopszczyńska w kierunku granicy miasta po stronie wschodniej. Dla samochodów ciężarowych przewidziano obejście centrum miasta od strony południowej – ul. Armii Krajowej, włączenie do DK 81, następnie DK 81 w kierunku północnym do skrzyżowania z DW 935 na wysokości centrum miasta i dalej na wschód w kierunku Pszczyny DW 935 – ul. Nowopszczyńska. Na wysokości zabudowy miast Rybnik i Żory droga posiada przekrój uliczny, na peryferiach miast, po za terenem zurbanizowanym przekrój drogowy.

Obecnie na całej długości DW 935 jest drogą jednojezdniową, w miejscowościach Racibórz (ul. Reymonta) i Rybnik (ul. Jana Kotucza i ul. Prosta) przekrój zmienia się lokalnie na jezdnię dwujezdniową. Trasa ta, opierająca się głównie na DW 935 krzyżuje się z drogami krajowymi:
– wspomniana droga krajowa DK 45 w miejscowości Racibórz,
– droga krajowa DK 78 w miejscowości Rybnik,
– droga krajowa DK 81w miejscowości Żory,

Wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami jednopoziomowymi. Krzyżuje się z drogami wojewódzkimi:
– droga wojewódzka DW 919 w miejscowości Racibórz,
– droga wojewódzka DW 933 w miejscowości Rzuchów,
– droga wojewódzka DW 923 w miejscowości Rzuchów,
– droga wojewódzka DW 920 w miejscowości Rybnik,
– droga wojewódzka DW 929 w miejscowości Rybnik,
– droga wojewódzka DW 924 w miejscowości Żory,
– droga wojewódzka DW 932 w miejscowości Żory,

Wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami jednopoziomowymi, w tym część typu rondo. Na całej długości omawianej trasy występują również skrzyżowania z drogami zbiorczymi i lokalnymi oraz bardzo dużo zjazdów do posesji.