Czcionki:
Kontrast:

Szkolenia

Jednym z celów powołania Związku jest wspomaganie członków w realizacji zadań własnych. Realizacja tego celu urzeczywistnia się m.in poprzez prowadzenie przez biuro Związku działalności szkoleniowej.

Łącznie do tej pory w szkoleniach prowadzonych przez Biuro Związku brało udział ponad tysiąc pracowników administracji samorządowej. Były to szkolenia m.in. z zakresu pozyskiwania środków unijnych, kodeksu administracji publicznej, zamówień publicznych, stosowania prawa (w tym unijnego), finansów i zarządzania urzędem, bezpieczna oraz sprawnej realizacji inwestycji budowlanych, obsługi systemu informatycznego LSI, procedur kontroli w ochronie środowiska, kwalifikowalności VAT w projektach UE, jak również z zakresu informatyzacji jednostek i umiejętności interpersonalnych.

Szkolenia prowadzone przez Związek finansowane są ze środków przeznaczonych na działalność statutową Związku bądź po pozyskaniu środków zewnętrznych – współfinansowane z funduszy unijnych.

Od marca 2018 Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.24/00082/2018 prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.