Czcionki:
Kontrast:

Czyste powietrze

Znacz膮cym problemem regionu jest tzw. niska emisja, kt贸rej 藕r贸d艂em s膮 g艂贸wnie ma艂e kot艂ownie oraz paleniska domowe, kt贸re poprzez swoj膮 mnogo艣膰 w zwartej zabudowie mieszkaniowej powoduj膮 emisj臋 szkodliwych py艂贸w i gaz贸w do atmosfery. Podstawowym no艣nikiem energii cieplnej dla istniej膮cej zabudowy mieszkaniowej, niepod艂膮czonej do system贸w ciep艂owniczych jest paliwo sta艂e, takie jak w臋giel kamienny, przy czym cz臋艣膰 mieszka艅c贸w ze wzgl臋d贸w czysto ekonomicznych korzysta z asortyment贸w w臋gla niskiej jako艣ci, w tym nadal z mu艂贸w w臋glowych. Z tych wzgl臋d贸w do powietrza przedostaje si臋 szkodliwy dla g贸rnych dr贸g oddechowych i p艂uc py艂y zawieszone PM10, PM2.5, i B(a)P.

Wielokrotne przekraczanie w sezonie zimowym dopuszczalnego poziomu py艂u zawieszonego 聽obni偶a jako艣膰 偶ycia mieszka艅c贸w regionu nie pozostaj膮c oboj臋tnym dla ich zdrowia. Aby zmieni膰 ten niekorzystny stan rzeczy samorz膮dy skupione w Zwi膮zku podejmuj膮 szereg dzia艂a艅 maj膮ce na celu ograniczenie tego zjawiska.

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego (RIT)

W odpowiedzi na przedstawion膮 powy偶ej diagnoz臋 w ramach instrumentu RIT przewidziano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014 鈥 2020 pul臋 艣rodk贸w w wysoko艣ci prawie 40 mln euro na zadania zwi膮zane ze zwi臋kszon膮 efektywno艣ci膮 energetyczn膮 w sektorze publicznym i mieszkaniowym, zwi臋kszonym poziomem produkcji energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych, a tak偶e niskoemisyjnym transportem miejskim. Wi臋cej o Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych przeczytasz tutaj.

Grupa robocza ds. niskiej emisji

Zadania w tym zakresie w roku sprawozdawczym realizowane by艂y przez Grup臋 robocz膮 ds. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. Grupa powo艂ana zosta艂a przez Zarz膮d dnia 4 marca 2015 r. uchwa艂膮 nr 6/2015 r. Grup臋 powo艂ano w celu prowadzenia dzia艂a艅 maj膮cych za zadanie eliminacj臋 tzw. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego, a nast臋pnie przedstawianie wniosk贸w z tych prac Zarz膮dowi Zwi膮zku Subregionu Zachodniego. Grupa robocza m.in. wypracowuje propozycje stanowisk i uchwa艂 dla Zarz膮du Zwi膮zku.

Stanowiska i uchwa艂y

Uchwa艂a nr 45/2019 w sprawie przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego programu 鈥濻TOP SMOG鈥 wynikaj膮cego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remont贸w z dnia 6 grudnia 2018 roku

Uchwa艂a nr 32/2019 w sprawie przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego konieczno艣ci utworzenia punkt贸w konsultacyjnych Programu 鈥濩zyste Powietrze鈥 na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego

Uchwa艂a nr 37/2018 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Wodzis艂awia 艢l膮skiego w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remont贸w z dnia 21 listopada 2008 r.

Uchwa艂a nr 14/2017 w sprawie przyj臋cia stanowiska w sprawie wyst膮pienia z apelem o zmniejszenie obci膮偶e艅 ceny gazu i oleju opa艂owego, np. poprzez obni偶enie akcyzy i VAT-u oraz wsparcie w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci mieszkalnych ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa, celem realizacji przedsi臋wzi臋膰 termomodernizacyjnych z dnia 6 lutego 2017 r.

Uchwa艂a nr 13/2017 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zwi膮zku z projektem uchwa艂y antysmogowej dla Wojew贸dztwa 艢l膮skiego

Uchwa艂a nr 4/2017 w sprawie: przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego utrzymania priorytet贸w w zakresie poprawy stanu powietrza i finansowania tych dzia艂a艅 przez NFO艢iGW oraz WFO艢iGW

Uchwa艂a nr 3/2017 w sprawie: przyj臋cia stanowiska w zwi膮zku z projektem zmiany ustawy Prawo Ochrony 艢rodowiska

Uchwa艂a nr 11/2016 Zarz膮du Zwi膮zku z 30 marca 2016 r., w sprawie przyj臋cia stanowiska nt. uruchomienia program贸w dotacyjnych, kt贸re umo偶liwi膮 realizacj臋 gminnych Program贸w Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

Kampania edukacyjno-informacyjna

Subregion Zachodni i 28 samorz膮d贸w wchodz膮cych w sk艂ad stowarzyszenia od 2016 roku realizuje kampanie informacyjno-promocyjne dofinansowane ze 艣rodk贸w WFO艢iGW w Katowicach. W latach 2016-2018 zrealizowano projekt pn. „Gmina z (dobr膮) energi膮! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywno艣ci energetycznej”.聽 Jest to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, kt贸rej celem jest szerzenie wiedzy na temat niskiej emisji (przyczyny, konsekwencje zdrowotne) oraz metod walki z ni膮 – termomodernizacja, efektywne ogrzewanie budynk贸w, odnawialne 藕r贸d艂a energii.聽(Przeczytaj wi臋cej o projekcie.)

W bie偶膮cym roku rozpocz臋to z kolei realizacj臋 projektu pn.聽 鈥濶ie truj s膮siada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji鈥. (Przeczytaj wi臋cej o projekcie.)

G艂贸wnym celem obu przedsi臋wzi臋膰 jest podniesienie 艣wiadomo艣ci spo艂ecze艅stwa na temat negatywnych skutk贸w niskiej emisji oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza atmosferycznego powodowanym przez zjawisko niskiej emisji. Przeprowadzone w ramach projektu dzia艂ania zak艂adaj膮 upowszechnienie 艣wiadomo艣ci problemu zanieczyszczenia powietrza, kt贸re powodowane jest przez wprowadzanie z艂ych zachowa艅 wi膮偶膮cych si臋 ze spalaniem szkodliwych materia艂贸w w kot艂ach domowych i innymi tego typu praktykami. Ponadto, za艂o偶eniem projektu jest r贸wnie偶 kompleksowa edukacja spo艂ecze艅stwa poprzez聽 informacj臋 oraz promocj臋 dobrych praktyk i zachowa艅 oraz zapewnienie narz臋dzi umo偶liwiaj膮cych racjonalny proces decyzyjny. W ramach projekt贸w powsta艂y serwisy internetowe, kr贸tkie filmy wideo, animacje, jak r贸wnie偶 spoty promocyjne z udzia艂em znanych os贸b.

Now膮 ods艂on臋 akcji, realizowan膮 pod has艂em 鈥濳a偶dego trzeba przekona膰!鈥, wspieraj膮 Anna Dymna, Dariusz Gnatowski oraz Kabaret M艂odych Pan贸w, kt贸rzy wyst膮pili w najnowszym spocie promuj膮cym kampani臋. Link do spotu: https://youtu.be/r26So-p6yHk

Spoty to znak rozpoznawczy kampanii – wcze艣niejsze odcinki z udzia艂em takich gwiazd jak Franciszek Pieczka, Marian Dzi臋dziel oraz youtuber Remigusz 鈥濺ezi鈥 Wierzgo艅 i zesp贸艂 鈥濼abu鈥 cieszy艂y si臋 olbrzymim zainteresowaniem notuj膮c setki tysi臋cy wy艣wietle艅.
Link do spotu z F. Pieczk膮: https://www.youtube.com/watch?v=haZvWhuMu-0
Link do spotu z Rezim: https://www.youtube.com/watch?v=Ye7FYLlWJ9o
Link do spotu z M. Dzi臋dzielem: https://www.youtube.com/watch?v=0PdLOCuMgs0

Nowa ods艂ona kampanii to tak偶e nowe zawieszki pod has艂em 鈥濶ie truj s膮siada!鈥, kt贸rych g艂贸wnym zadaniem nie jest ju偶 pi臋tnowanie truciciela i zach臋canie do s膮siedzkiego sprzeciwu, a edukowanie i wskazywanie konkretnych rozwi膮za艅 鈥 zar贸wno tych technologicznych, jak i finansowych.

Szkolenia

Biuro Zwi膮zek zrealizowa艂o szkolenia dla gminnych specjalist贸w w dziedzinie ochrony 艣rodowiska z zakresu metodyki poboru pr贸b popio艂u z palenisk dla potrzeb bada艅 laboratoryjnych, w ramach kontroli prowadzonych na podst. art. 379 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska.

Projekty:

鈥溑伳卌zymy z energi膮鈥 鈥 monta偶 instalacji OZE dla budynk贸w mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego.聽

鈥淕miny z dobr膮 energi膮鈥 鈥 wymiana urz膮dze艅 grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego.

Nie truj s膮siada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji