Czcionki:
Kontrast:

Promocja turystyczna

Biuro Związku wydaje własne drukowane materiały promujące poszczególne atrakcje turystyczne południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Biuro Związku jest wydawcą publikacji turystycznych takich jak mapy i przewodniki. Wydanych materiały promocyjne przeznaczone są do dystrybucji przez Punkty Informacji Turystycznej w regionie, targi turystyczne oraz do dystrybucji własnej poprzez biuro. Na realizację materiałów promocyjnych Biuro Związku pozyskuje częściowe finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Oferta turystyczna Subregionu Zachodniego prezentowana jest stoisku promocyjnym województwa śląskiego podczas najważniejszych targów turystycznych w Polsce w takich miastach jak Katowice, Chorzów, Opole, Łódź, Warszawa, Poznań. Stoisko regionalne województwa śląskiego zebrało wiele wyróżnień za najatrakcyjniejsze stoisko targów turystycznych. Targi to nadal atrakcyjna forma na dotarcie do potencjalnych pasjonatów turystyki i podróży.

Corocznie Związek aktywnie włącza się w promocję turystyczną regionu podczas lokalnych imprez poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego takich dni gmin i miast czy dożynki. Każdy zainteresowany lokalnymi atrakcjami turystycznymi może otrzymać mapy z trasami rowerowymi, broszury, przewodniki i inne publikacje promujące samorządy Subregionu Zachodniego. Związek jest obecny z namiotem promocyjnym podczas takich wydarzeń jak dni miast i gmin, dożynki, rajdy rowerowe.

Związek prowadzi we współpracy z lokalnymi Punktami Informacji Turystycznej portal internetowy Kraina Górnej Odry www.krainagornejodry.slaskie.travel, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna regionu, wydarzenia i aktualności turystyczne.

Związek dodatkowo prowadzi współpracę z podmiotami statutowo zajmującymi się szeroko rozumianą turystyką m.in.: PTTK Rybnik, Koło PTTK Ramża, PTTK Radlin przy organizacji konkursów wiedzy o regionie oraz rajdów rowerowych.

Związek Subregionu Zachodniego jest członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej (ŚOT). We współpracy z ŚOT powstały serie artykułów promocyjnych publikowanych m.in. przez Onet czy blogerów podróżniczych.  We współpracy z Telewizją Polską został zrealizowany program „Lato w regionach”.

Biuro Związku we współpracy z Związkiem Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej “Olza”, Euroregionem Beskidy, Śląską Organizacją Turystyczną, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym zrealizowało kilka partnerskich projektów promocyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych takich jak „tymRazem Śląskie!”, „Śląskie. Pozytywna Energia…”, „Śląski System Informacji Turystycznej”. Przeczytaj więcej w zakładce Realizowane projekty.