Czcionki:
Kontrast:

Dzia艂alno艣膰

Jednym z naczelnych zada艅 wyznaczonych Zwi膮zkowi w momencie jego powo艂ywania do 偶ycia jest d膮偶enie do zrealizowania najwa偶niejszych dla Subregionu zada艅 inwestycyjnych. Nale偶膮 do nich:

– modernizacja Regionalnej Drogi Racib贸rz – Rybnik – 呕ory – Pszczyna (RDRP),
– budowa autostrady A-1,
– budowa Drogi G艂贸wnej Po艂udniowej (Pszczyna -Jastrz臋bie Zdr贸j – Wodzis艂aw 艢l膮ski – Racib贸rz),
– budowa zbiornika przeciwpowodziowego „Racib贸rz Dolny”.

G艂贸wne dzia艂ania Zwi膮zku dotycz膮 mi臋dzy innymi obszar贸w:
1. Wdra偶ania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz uprzednio Programu Rozwoju Subregionu,
2. Rozwoju komunikacji w Subregionie Zachodnim poprzez wp艂ywanie na budow臋 Sieci Dr贸g G艂贸wnych oraz tworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Pasa偶erskiej,
3. Promocji turystycznej regionu poprzez realizacj臋 projekt贸w promuj膮cych ofert臋 turystyczn膮 samorz膮d贸w oraz rozwoju systemu informacji turystycznej,
4. Dzia艂a艅 lobbystycznych poprzez wydawanie opini i stanowisk, udzia艂 przedstawicieli w gremiach decydenckich, a tak偶e pracy zespo艂u samorz膮dowo-parlamentarnego,
5. Tworzenie obszaru wielkomiejskiego – metropolii w opraciu o projekt tzw. ustawy aglomeracyjnej (metropolitalnej).
6. Wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi takimi jak CRIS, FOPSZ, Forum Firm Miasta Radlin przy realizacji inicjatyw „Dzia艂aj lokalnie” czy „IP – Internetowy Portal Integracyjny”,
7. Rozwoju spo艂ecze艅stwa informacyjnego. Prowadzenie portalu internetowego www.subregion.pl.
8. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Uni臋 Europejsk膮, Bud偶et Pa艅stwa i Samorz膮d Wojew贸dztwa,
9. Upowszechnianie i wymiana do艣wiadcze艅, a tak偶e organizowanie szkole艅 i seminari贸w.

Istotne jest r贸wnie偶 wsparcie dla wniosk贸w o dofinansowanie z Funduszy Unijnych sk艂adanych przez gminy, powiaty i organizacje pozarz膮dowe z Subregionu.

W艂adzami Zwi膮zku s膮: Zgromadzenie Og贸lne, Zarz膮d i Komisja Rewizyjna. Dzia艂alno艣膰 operacyjn膮 Zwi膮zek prowadzi poprzez swoje Biuro, maj膮ce siedzib臋 w Rybniku przy ul. Rudzka 13 C.

Zwi膮zek prowadzi dzia艂ania lobbystyczne i doradcze na rzecz przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych planowanych do realizacji przez cz艂onk贸w Zwi膮zku, m.in. poprzez:
– podejmowanie uchwa艂 Zarz膮du wyra偶aj膮cych poparcie dla poszczeg贸lnych przedsi臋wzi臋膰 i organizacja spotka艅 maj膮cych na celu wsparcie projekt贸w,
– przeprowadzanie konsultacji projekt贸w,
– pomoc w opracowaniu wniosk贸w aplikacyjnych i studi贸w wykonalno艣ci,
– koordynacj臋 sk艂adania wniosk贸w, przygotowanie projekt贸w uchwa艂 i innych dokument贸w,
– organizowanie szkole艅 i konferencji po艣wi臋conych pozyskiwaniu funduszy pomocowych,
– dystrybuowanie w艣r贸d Cz艂onk贸w Zwi膮zku pozyskanych przez Biuro istotnych informacji, np. o zmianach w dokumentacji do Funduszy Unijnych, organizowanych spotkaniach, terminach sk艂adania wniosk贸w o dofinansowanie, itd.

Wi臋cej informacji o dzia艂alno艣ci Biura mo偶na znale藕膰 w聽Statucie Zwi膮zku.