Czcionki:
Kontrast:

Działalność

Jednym z naczelnych zadań wyznaczonych Związkowi w momencie jego powoływania do życia jest dążenie do zrealizowania najważniejszych dla Subregionu zadań inwestycyjnych. Należą do nich:

– modernizacja Regionalnej Drogi Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna (RDRP),
– budowa autostrady A-1,
– budowa Drogi Głównej Południowej (Pszczyna -Jastrzębie Zdrój – Wodzisław Śląski – Racibórz),
– budowa zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”.

Główne działania Związku dotyczą między innymi obszarów:
1. Wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz uprzednio Programu Rozwoju Subregionu,
2. Rozwoju komunikacji w Subregionie Zachodnim poprzez wpływanie na budowę Sieci Dróg Głównych oraz tworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Pasażerskiej,
3. Promocji turystycznej regionu poprzez realizację projektów promujących ofertę turystyczną samorządów oraz rozwoju systemu informacji turystycznej,
4. Działań lobbystycznych poprzez wydawanie opini i stanowisk, udział przedstawicieli w gremiach decydenckich, a także pracy zespołu samorządowo-parlamentarnego,
5. Tworzenie obszaru wielkomiejskiego – metropolii w opraciu o projekt tzw. ustawy aglomeracyjnej (metropolitalnej).
6. Współpracy z organizacjami pozarządowymi takimi jak CRIS, FOPSZ, Forum Firm Miasta Radlin przy realizacji inicjatyw „Działaj lokalnie” czy „IP – Internetowy Portal Integracyjny”,
7. Rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Prowadzenie portalu internetowego www.subregion.pl.
8. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa,
9. Upowszechnianie i wymiana doświadczeń, a także organizowanie szkoleń i seminariów.

Istotne jest również wsparcie dla wniosków o dofinansowanie z Funduszy Unijnych składanych przez gminy, powiaty i organizacje pozarządowe z Subregionu.

Władzami Związku są: Zgromadzenie Ogólne, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Działalność operacyjną Związek prowadzi poprzez swoje Biuro, mające siedzibę w Rybniku przy ul. Rudzka 13 C.

Związek prowadzi działania lobbystyczne i doradcze na rzecz przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji przez członków Związku, m.in. poprzez:
– podejmowanie uchwał Zarządu wyrażających poparcie dla poszczególnych przedsięwzięć i organizacja spotkań mających na celu wsparcie projektów,
– przeprowadzanie konsultacji projektów,
– pomoc w opracowaniu wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności,
– koordynację składania wniosków, przygotowanie projektów uchwał i innych dokumentów,
– organizowanie szkoleń i konferencji poświęconych pozyskiwaniu funduszy pomocowych,
– dystrybuowanie wśród Członków Związku pozyskanych przez Biuro istotnych informacji, np. o zmianach w dokumentacji do Funduszy Unijnych, organizowanych spotkaniach, terminach składania wniosków o dofinansowanie, itd.

Więcej informacji o działalności Biura można znaleźć w Statucie Związku.