Czcionki:
Kontrast:

Zarząd Związku

Zarząd składa się z 8-11 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 4 lat. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel powiatów ziemskich. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród członków Zarządu pierwszego i drugiego Przewodniczącego Związku, z uwzględnieniem, iż pierwszy pełni funkcję Przewodniczącego w ciągu dwóch lat od wyboru a drugi zajmuje wówczas stanowisko Zastępcy Przewodniczącego. Po upływie tego okresu następuje zmiana pełnionych funkcji. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat.

Piotr Kuczera

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik, Przewodniczący Zarządu Związku

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

Anna Hetman

Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Grzegorz Niestrój

Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac

Mariusz Adamczyk

Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów

Damian Mrowiec

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego

Waldemar Socha

Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory

Wiesław Janiszewski

Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza