Czcionki:
Kontrast:

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat. Komisję Rewizyjną mogą tworzyć: przedstawiciele rzeczywistych członków Związku; osoby wskazane przez przedstawicieli rzeczywistych członków Związku. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.

Barbara Magiera

Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin

Anna Iskała

Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza

Marek Bąk

Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice