Czcionki:
Kontrast:

Realizowane projekty

Jednym z zadań Związku zdefiniowanym przez jego statut jest wnioskowanie o dofinansowanie inicjatyw własnych z funduszów krajowych i europejskich.

W toku swojej działalności Związek z powodzeniem zrealizował i rozliczył kilkanaście projektów (w tym partnerskich) finansowanych ze środków zewnętrznych takich jak:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
  • Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Fundusz Inicjatywy Obywatelskich
  • Inicjatywy Wspólnotowe: EQUAL oraz Interreg III A

Wartość pozyskanych środków zewnętrznych przez Biuro Związku na realizacje projektów do roku 2019 to ponad 38 mln zł.

Zobacz nasze aktualnie realizowane projekty:

“Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

“Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji

“Mobilne śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.