Czcionki:
Kontrast:

Realizowane projekty

Jednym z zadań Związku zdefiniowanym przez jego statut jest wnioskowanie o dofinansowanie inicjatyw własnych z funduszów krajowych i europejskich.

W toku swojej działalności Związek z powodzeniem zrealizował i rozliczył kilkanaście projektów (w tym partnerskich) finansowanych ze środków zewnętrznych takich jak:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
  • Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Fundusz Inicjatywy Obywatelskich
  • Inicjatywy Wspólnotowe: EQUAL oraz Interreg III A

Wartość pozyskanych środków zewnętrznych przez Biuro Związku na realizacje projektów do roku 2019 to ponad 38 mln zł.

Zobacz nasze projekty: