Czcionki:
Kontrast:

Informacje og贸lne

Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku to stowarzyszenie wszystkich tj. 28 gmin i powiat贸w z obszaru Subregionu. Zwi膮zek formalnie funkcjonuje od maja 2002 roku. G艂贸wnymi przedmiotami dzia艂alno艣ci stowarzyszenia s膮: lobbying dla spraw wa偶nych dla Subregionu, integracja r贸偶nych 艣rodowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna.

Dyrektor Biura kieruje bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Zwi膮zku, a w szczeg贸lno艣ci:

  • wykonuje uchwa艂y Zarz膮du,
  • realizuje decyzje podj臋te przez Przewodnicz膮cego i Zarz膮d,
  • kieruje prac膮 Biura Zwi膮zku,
  • przygotowuje posiedzenia Zarz膮du,
  • realizuje ramowy plan dzia艂alno艣ci Zwi膮zku oraz roczny plan finansowy Zwi膮zku pod sta艂ym nadzorem Zarz膮du.

Funkcj臋 zwierzchnika s艂u偶bowego w stosunku do Dyrektora Biura sprawuje Przewodnicz膮cy Zwi膮zku. Dyrektor Biura wykonuje czynno艣ci pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy wobec pracownik贸w Biura Zwi膮zku. Pracownicy Biura podlegaj膮 s艂u偶bowo Dyrektorowi Biura. Przewodnicz膮cy lub Zarz膮d mo偶e upowa偶ni膰 Dyrektora Biura lub pracownika Biura Zwi膮zku do podpisywania dokument贸w (w tym podejmowania zobowi膮za艅) w przypadkach i zakresie okre艣lonych w upowa偶nieniach.

Adres do korespondencji/siedziba:
Zwi膮zek Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybnik.
ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik

Telefon/Fax:
tel. (32) 422 24 46, (32) 421 21 49

E-mail:
biuro@subregion.pl

NIP/REGON:
NIP: 642-27-69-097
REGON: 277838174

Numer konta bankowego:
93 2030 0045 1110 0000 0276 1670