Czcionki:
Kontrast:

DGP

sieć dróg

Droga Główna Południowa (DGP): Odcinek Rzuchów – Wodzisław Śląski (droga DW 933 od skrzyżowania z DW 935 do skrzyżowania z DW 936 w m. Wodzisław Śląski).

Ruch odbywa się Drogą Wojewódzką w kierunku północny zachód – południowy wschód od miejscowości Rzuchów, gdzie od skrzyżowania z DW 935 rozpoczyna się droga DW 933 w kierunku Wodzisławia Śląskiego, do skrzyżowania z DW 936.
Droga ta prowadzi poprzez miejscowości:
– Rzuchów,
– Pszów,
– Wodzisław Śląski.

Długość odcinka wynosi 8,5 km z tego w większości na terenie zabudowy, a także przez ścisłe centrum miasta Pszów. Szerokość drogi to około 7m, na terenie miasta Wodzisław Śl. 8,3m. Przy skrzyżowaniach występują często poszerzenia. Na około 50% długości droga na tym odcinku z jednej lub obu stron ma pobocze gruntowe utwardzone, na około 50% długości z jednej lub dwóch stron ma chodnik.

Drogę to przecina około 19 przejść dla pieszych, zlokalizowano przy niej 3 zatoki autobusowe. Skrzyżowania z drogami wojewódzkimi:
– droga wojewódzka DW 935 w miejscowości Rzuchów,
– droga wojewódzka DW 936 w miejscowości Wodzisław Śląski
– Wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami jednopoziomowymi.

Na całej długości omawianej trasy występują również skrzyżowania z drogami zbiorczymi i lokalnymi oraz bardzo dużo zjazdów do posesji.

Droga Główna Południowa (DGP): Odcinek Wodzisław Śląski – Godów

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części województwa śląskiego ok. 10km od granicy państwa z Republiką Czeską. Opracowanie zaczyna sie od ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim i ma układ północny – zachód – południowy – wschód.

Wariant I:
Droga przebiega od strony południowej miasta Wodzisław Śląski oraz po południowej stronie gminy Mszana i od strony południowej ul. 1 Maja. W wariancie I Droga Główna Południowa przecina (w km 10+700.00) Autostradę A1oraz łącznicę prowadzącą do MOP5 Autostrady A1. Projektowany odcinek dla wariantu I ma długość ok. 13, 1km.

Wariant II:
Droga przebiega od strony południowej miasta Wodzisław Śląski, następnie od strony północnej, równolegle do ul. 1 Maja gminy Mszana, włączając się bezpośrednio w węzeł „Mszana” Autostrady A1. Następnie DGP przebiega w kierunku południowo-wschodnim w śladzie DW 933 w kierunku miasta Jastrzębie Zdrój. Projektowany odcinek, dla wariantu II, ma długość ok. 12,5 km.

Wariant III:
Droga przebiega od strony południowej miasta Wodzisław Śląski, następnie od strony północnej mija kopalnię KWK „1 Maja” oraz Osiedle 1 Maja, włączając sie w ślad DW 933 biegnie w kierunku miasta Jastrzębie Zdrój, mija węzeł „Mszana”. Projektowany odcinek, dla wariantu III, ma długość ok. 11,8 km.
Warianty na odcinku od km 0+000.00 do skrzyżowania z DK 78 maja wspólny przebieg. Wielokryterialna analiza doprowadziła do odrzucenia pozostałych przebiegów na tym odcinku. Wybrany przebieg stanowi najbardziej optymalne rozwiązanie. W części rysunkowej przedstawiono alternatywny przebieg drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszowska do węzła z DK 78.

Droga Główna Południowa (DGP): Odcinek prowadzący przez Jastrzębie Zdrój (DW 933)

Ruch odbywa się w kierunku wschód – zachód drogą wojewódzką DW 933. Od strony zachodniej do skrzyżowania z DW 937 ulicą Wodzisławską, następnie ulicą Pszczyńską. Na wysokości zabudowy miasto Jastrzębie Zdrój posiada przekrój uliczny, na peryferiach miasta, poza terenem zurbanizowanym przekrój drogowy.
Skrzyżowania z drogami wojewódzkimi
– droga wojewódzka DW 937 w miejscowości Jastrzębie Zdrój
– droga wojewódzka DW 930 w miejscowości Mszana

Wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami jednopoziomowymi (skrzyżowanie z DW 937 typu rondo).
Na całej długości omawianej trasy występują również skrzyżowania z drogami zbiorczymi i lokalnymi oraz bardzo często zjazdy do posesji.