Czcionki:
Kontrast:

O Programie PRSZ

Podstaw膮 do przygotowania Program贸w Rozwoju Subregion贸w s膮 zapisy strategii wdra偶ania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2007- 2013. Uznano, i偶 rozw贸j regionalny jest nierozdzielny z rozwojem lokalnym, a sukces Programu b臋dzie w du偶ej mierze zale偶a艂 od racjonalnej przestrzennej organizacji proces贸w rozwojowych i decentralizacji zarz膮dzania rozwojem.

Realizacja wizji rozwoju wojew贸dztwa 艣l膮skiego, zidentyfikowanej w pierwszej strategii rozwoju regionu wymaga艂a nowego ukszta艂towania przestrzeni. Dlatego te偶 w roku 2000 uchwa艂膮 sejmiku przyj臋to podzia艂 wojew贸dztwa na cztery obszary, w ramach kt贸rych organizowane mia艂y by膰 procesy rozwojowe.

W czasie prac nad aktualizacj膮 strategii rozwoju wojew贸dztwa podzia艂 ten zosta艂 podtrzymany, a obszary polityki rozwoju oficjalnie by艂y ju偶 nazywane subregionami. Granice subregion贸w pokrywaj膮 si臋 z granicami wyodr臋bnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego obszar贸w metropolitalnych zbudowanych z grup powiat贸w powi膮zanych spo艂ecznymi, gospodarczymi i kulturowymi wi臋zami.

Podzia艂 wojew贸dztwa na subregiony jest to偶samy r贸wnie偶 z obowi膮zuj膮cym do 31 grudnia 2007 roku podzia艂em na jednostki poziomu 3 鈥 podregiony, zgodnie z Nomenklatur膮 Jednostek Terytorialnych do Cel贸w Statystycznych (NTS).
Programy Rozwoju Subregion贸w stanowi膮 alternatywn膮 wobec konkursowej 艣cie偶k臋 wyboru projekt贸w. Ich powstanie jest odpowiedzi膮 na liczne postulaty lokalnych samorz膮dowc贸w pojawiaj膮ce si臋 w trakcie konsultacji wst臋pnych wersji RPO WSL. PRS jest mechanizmem przenosz膮cym cz臋艣膰 decyzji odno艣nie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny.

PRS jest programem tworzonym w porozumieniu przez w艂adze samorz膮d贸w lokalnych danego subregionu. Zakres merytoryczny PRS musi by膰 zgodny z zapisami priorytet贸w RPO WSL. Realizacja Programu musi zatem przyczynia膰 si臋 do stymulowania dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu sp贸jno艣ci spo艂ecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Podstawowym elementem PRS jest uzgodniona lista projekt贸w, kt贸re zostan膮 uznane za szczeg贸lnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wp艂yn膮膰 na popraw臋 偶ycia mieszka艅c贸w na danym terytorium. Przy za艂o偶eniu spe艂nienia kryteri贸w formalnych i merytorycznych projekty zapisane w ramach zaakceptowanego PRS b臋d膮 dopuszczone do realizacji z pomini臋ciem procedury konkursowej.

Celem g艂贸wnym Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2007-2013 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju subregionu zachodniego, przy wzmocnieniu sp贸jno艣ci spo艂ecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Cel ten jest sp贸jny z celem g艂贸wnym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2007-2013.
Realizacja celu g艂贸wnego programu przyczyni si臋 do zahamowania procesu migracji. Stworzy podstawy do harmonijnego i zr贸wnowa偶onego rozwoju ekonomiczno-spo艂ecznego, dzi臋ki kt贸remu wstrzymany zostanie proces marginalizacji. Tym samym nast膮pi osi膮gni臋cie stanu r贸wnowagi w polu gospodarczym, edukacyjnym i spo艂ecznym, z widocznymi efektami w postaci spadku bezrobocia, wzrostu ilo艣ci podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.

殴r贸d艂o: Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa 艢l膮skiego.

O Programie PRSZ