Czcionki:
Kontrast:

Członkowie

Członkowie Związku dzielą się na: rzeczywistych, wspierających i honorowych.

Członkiem rzeczywistym Związku może być każda gmina i powiat znajdujące się na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uzyskanie członkostwa Związku wymaga podjęcia przez radę gminy lub powiatu uchwały o przystąpieniu do Związku.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która wspiera cele i formy działania Związku i zobowiązuje się do wnoszenia składki pieniężnej na realizację statutowych celów Związku. Podstawą do przyjęcia w poczet członków wspierających jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Członkiem honorowym Związku może być osoba szczególnie zasłużona dla Związku.

Informacje o prawach i obowiązkach Członków Związku znajdują się w statucie.

Poniżej lista samorządów będących członkami Związku:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny herbGmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Burmistrz Wiesław Janiszewski
Urząd Gminy i Miasta, ul. Parkowa 9 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
tel. (32) 429 59 11,
www.czerwionka-leszczyny.pl, e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl

Gmina Gaszowice herbGmina Gaszowice Wójt Paweł Bugdol
Urząd Gminy, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice,
tel. (32) 432 71 40,
www.gaszowice.pl, e-mail: ug@gaszowice.pl

Gmina Godów herbGmina Godów Wójt Mariusz Adamczyk
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów,
tel. (32) 476 50 65,
www.godow.pl, e-mail: gmina@godow.pl

Gmina Gorzyce herbGmina Gorzyce Wójt Daniel Jakubczyk
Urząd Gminy, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce,
tel.: (32) 451 30 56,
www.gorzyce.pl, e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

Miasto Jastrzębie-Zdrój herbMiasto Jastrzębie-Zdrój Prezydent Anna Hetman
Urząd Miasta, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
tel. (32) 478 51 00,
www.jastrzebie.pl, e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl

Gmina Jejkowice herbGmina Jejkowice Wójt Marek Bąk
Urząd Gminy, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice,
tel.: (32) 430 20 02,
www.jejkowice.pl, e-mail: ug@jejkowice.pl

Gmina Kornowac herbGmina Kornowac Wójt Grzegorz Niestrój
Urząd Gminy, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac,
tel.: (32) 430 10 37,
www.kornowac.pl, e-mail: urzad@kornowac.pl

Gmina i Miasto Krzanowice herbGmina i Miasto Krzanowice Burmistrz Andrzej Strzedulla
Urząd Miasta, ul. 15 Grudnia 5, 47-470 Krzanowice,
tel: (32) 410 82 02,
www.krzanowice.pl, e-mail: um@krzanowice.pl

Gmina Krzyżanowice herbGmina Krzyżanowice Wójt Grzegorz Utracki
Urząd Gminy, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice,
tel. (32) 419 40 50,
www.krzyzanowice.pl, e-mail: ug@krzyzanowice.pl

Gmina i Miasto Kuźnia Raciborska herbGmina i Miasto Kuźnia Raciborska Burmistrz Paweł Macha
Urząd Miasta, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska,
tel. (32) 419 14 17,
www.kuzniaraciborska.pl, e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

Gmina Lubomia herbGmina Lubomia Wójt Czesław Burek
Urząd Gminy, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia,
tel. (32) 451 61 28,
www.lubomia.pl, e-mail: lubomia@lubomia.pl

Gmina Lyski herbGmina Lyski Wójt Grzegorz Gryt
Urząd Gminy, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski,
tel. (32) 430 00 51,
www.lyski.pl, e-mail: kancelaria@lyski.pl

Gmina Marklowice herbGmina Marklowice Wójt Tadeusz Chrószcz
Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice,
tel. (32) 459 28 00,
www.marklowice.pl, e-mail: sekretariat@marklowice.pl

Gmina Mszana herbGmina Mszana Wójt Mirosław Szymanek
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana,
tel. (32) 475 97 40,
www.mszana.ug.gov.pl, e-mail: urzad@mszana.ug.gov.pl

Gmina Nędza herbGmina Nędza Wójt Anna Iskała
Urząd Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza,
tel. (32) 410 20 18,
www.nedza.pl, e-mail: ug@nedza.pl

Gmina Pietrowice Wielkie herbGmina Pietrowice Wielkie Wójt Andrzej Wawrzynek
Urząd Gminy, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie,
tel. (32) 419 80 75,
www.pietrowicewielkie.pl, e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl

Powiat Raciborski herbPowiat Raciborski Starosta Grzegorz Swoboda
Starostwo Powiatowe, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz,
tel. (32) 45 97 300,
www.powiatraciborski.pl, e-mail: bok@powiatraciborski.pl

Powiat Rybnicki herbPowiat Rybnicki Starosta Damian Mrowiec
Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik,
tel. (32) 422 83 00,
www.starostwo.rybnik.pl, e-mail: sekretariat@starostwo.rybnik.pl

Powiat Wodzisławski herbPowiat Wodzisławski Starosta Leszek Bizoń
Starostwo Powiatowe, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.,
tel. (32) 453 97 10,
www.powiatwodzislawski.pl, e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

Miasto Pszów herbMiasto Pszów Burmistrz Czesław Krzystała
Urząd Miasta, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów,
tel. (32) 455 88 76,
www.pszow.pl, e-mail: urzad@pszow.pl

Miasto Racibórz herbMiasto Racibórz Prezydent Dariusz Polowy
Urząd Miasta, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz,
tel. (32) 755 06 00,
www.raciborz.pl, e-mail: boi@um.raciborz.pl

Miasto Radlin herbMiasto Radlin Burmistrz Barbara Magiera
Urząd Miasta, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin,
tel. (32) 459 02 00,
www.um.radlin.pl, e-mail: info@radlin.pl

Gmina Rudnik herbGmina Rudnik Wójt Piotr Rybka
Urząd Gminy, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik,
tel. (32) 410 64 28,
www.gmina-rudnik.pl, email: urzad@gmina-rudnik.pl

Miasto Rybnik herbMiasto Rybnik Prezydent Piotr Kuczera
Urząd Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
tel. (32) 439 20 00,
www.rybnik.pl, e-mail: rybnik@um.rybnik.pl

Miasto Rydułtowy herbMiasto Rydułtowy Burmistrz Marcin Połomski
Urząd Miasta, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy,
tel. (32) 453 74 11,
www.rydultowy.pl, e-mail: um@rydultowy.pl

Gmina Świerklany herbGmina Świerklany Wójt Tomasz Pieczka
Urząd Gminy, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany,
tel. (32) 432 75 00,
www.swierklany.pl, e-mail: ug@swierklany.pl

Miasto Wodzisław Śląski herbMiasto Wodzisław Śląski Prezydent Mieczysław Kieca
Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.,
tel. (32) 459 04 60,
www.wodzislaw-slaski.pl, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Miasto Żory herbMiasto Żory Prezydent Waldemar Socha
Urząd Miasta, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
tel. (32) 434 82 00,
www.zory.pl, e-mail: umzory@um.zory.pl