Czcionki:
Kontrast:

Podsumowanie

Potrzeby oraz wnioski Subregionu Zachodniego w sprawie Sieci Dr贸g G艂贸wnych:
– 艣rodk贸w finansowych na opracowanie projektu budowlanego oraz analizy oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla Regionalnej Drogi Racib贸rz 鈥 Pszczyna oraz Drogi G艂贸wnej Po艂udniowej
– okre艣lenia SDG jako projektu kluczowego dla rozwoju transportu w po艂udniowej cz臋艣ci wojew贸dztwa i w艂膮czenie projektu jej budowy do indykatywnej listy projekt贸w kluczowych RPO na lata 2014-2020

Argumenty za budow膮 SDG:

– udro偶nienie ruchu w miastach 鈥 RDRP b臋dzie obwodnic膮 trzech du偶ych miast w Subregionie Zachodnim (Rybnika, Raciborza i 呕or), a DGP dw贸ch (Wodzis艂awia 艢l膮skiego, Jastrz臋bia Zdroju)
– polepszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej o艣rodk贸w Subregionu Zachodniego
– polepszenie dotarcia do w臋z艂贸w Autostrady A1, kt贸re po jej otwarciu zostan膮 dodatkowo doci膮偶one, co mo偶e spowodowa膰 du偶e zatory
– roz艂adowanie kork贸w na drogach dojazdowych do A1
– zmniejszenie ilo艣ci zator贸w drogowych zmniejszy ilo艣膰 gaz贸w cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez samochody stoj膮ce w korkach, zamiast jechania RDRP
– budowa SDG da podstaw臋 do wdro偶enia Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej w Subregionie Zachodnim, dzi臋ki mo偶liwym szybkim po艂膮czeniom pomi臋dzy poszczeg贸lnymi o艣rodkami Subregionu
– SDG stanie si臋 kr臋gos艂upem uk艂adu drogowego Subregionu Zachodniego, kt贸ry da mo偶liwo艣膰 uruchomienia prawid艂owej organizacji i sterowania ruchem, zapewni odci膮偶enie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centr贸w miast itp. od ruchu bezpo艣rednio z nimi niezwi膮zanego, szczeg贸lnie ruchu 艣redniego i ci臋偶kiego, stanie si臋 podstawow膮 tras膮 zapewniaj膮c膮 powi膮zania mi臋dzymiejskie w komunikacji indywidualnej
– budowa SDG zapewni lepszy dojazd do teren贸w inwestycyjnych znajduj膮cych si臋 w Subregionie Zachodnim, co podwy偶szy atrakcyjno艣膰 inwestycyjn膮 ca艂ego wojew贸dztwa w spos贸b znaczny
– zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa ruchu drogowego dzi臋ki skierowaniu tranzytu z dala od centr贸w miast
– istniej膮ca 鈥濳oncepcja programowo 鈥 planistyczna systemu Dr贸g G艂贸wnych w Subregionie Zachodnim Wojew贸dztwa 艢l膮skiego” stworzona razem z Urz臋dem Marsza艂kowskim, mo偶e by膰 dobr膮 baz膮 do dalszych prac
– RDRP oraz DGP znajduj膮 si臋 w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z dnia 21 czerwca 2004 r. 鈥 opis w punkcie 3.4.1.1 鈥…wzmacnianie sieci powi膮za艅 wewn臋trznych poprzez realizacj臋 po艂膮cze艅 zwi臋kszaj膮cych dost臋pno艣膰 teren贸w Aglomeracji Rybnickiej i Raciborza poprzez: przebudow臋 dr贸g wojew贸dzkich: RDRP – 935 Racib贸rz 鈥 Rybnik 鈥 w臋ze艂 鈥濺owie艅” A1 鈥 呕ory – Pszczyna (z mo偶liwo艣ci膮 kontynuacji nowego przebiegu w kierunku drogi S1 i O艣wi臋cimia) oraz DGP – 933 Rydu艂towy (od drogi wojew贸dzkiej 935) 鈥 Wodzis艂aw 艢l膮ski 鈥 w臋ze艂 鈥濵szana” A1 鈥 Jastrz臋bie Zdr贸j 鈥 Paw艂owice DK 81…”, naniesione drogi znajduj膮 si臋 na mapie nr 31. Rozw贸j ponadlokalnych system贸w infrastruktury 鈥 system transportu drogowego)

Planowany zakres prac w najbli偶szym okresie:

– stworzenie grupy roboczej, kt贸rej zadaniem b臋dzie okre艣lenie ostatecznego przebiegu trasy RDRP i SDG, zlecenie oraz zatwierdzenie projekt贸w budowlanych i analizy oddzia艂ywania na 艣rodowisko poszczeg贸lnych element贸w SDG
– stworzenie harmonogramu wykupu teren贸w pod inwestycje, je艣li zostanie okre艣lona przynajmniej szacunkowa data, kiedy mo偶liwa b臋dzie wsp贸lna realizacja ww. inwestycji przy pomocy 艣rodk贸w unijnych, wojew贸dzkich oraz subregionalnych
– dalsze lobbowanie u w艂adz regionalnych i centralnych w kwestii partycypacji w realizacji przedsi臋wzi臋膰. Jednocze艣nie Zwi膮zek b臋dzie nadal podejmowa艂 dzia艂ania zmierzaj膮ce do uzyskania wsparcia dla modernizacji i budowy pozosta艂ych odcink贸w Sieci Dr贸g G艂贸wnych w tym odcinka Regionalnej Drogi Racib贸rz Pszczyna na odcinku Racib贸rz 鈥 Rybnik oraz odcinka drogi nr 932 od Wodzis艂awia 艢l膮skiego do w臋z艂a w 艢wierklanach.
– utrzymywanie kontaktu i korespondencji z w艂adzami wojew贸dztwa 艣l膮skiego, 艣l膮skim oddzia艂em Generalnej Dyrekcji Dr贸g Krajowych i Autostrad, Ministerstwem Infrastruktury, parlamentarzystami, radnymi wojew贸dzkimi reprezentuj膮cymi Subregion Zachodni.

殴r贸d艂o:
1.Koncepcja programowo 鈥 planistyczna przebiegu Drogi G艂贸wnej Po艂udniowej (DW 933) na terenie Wodzis艂awia 艢l膮skiego, Mszany i Godowa 鈥 Urz膮d Miasta Wodzis艂aw 艢l膮ski
2. Koncepcja programowo – planistyczna systemu dr贸g g艂贸wnych w Subregionie Zachodnim Wojew贸dztwa 艢l膮skiego 鈥 Zwi膮zek Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku