Czcionki:
Kontrast:

Program Rozwoju Subregionu 2007-2013

Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ) powstał w celu absorpcji środków alokowanych dla Subregionu Zachodniego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007-2013 (RPO WSL). Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL 27 kwietnia 2007r. podpisano porozumienie w sprawie przygotowania PRSZ.

Podstawą opracowania Programu jest postanowienie Zarządu Województwa Śląskiego o rozdysponowaniu ok. 40% środków dostępnych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w trybie procedury Programów Rozwoju Subregionów. Rozwiązanie takie zostało przyjęte w związku z postulatami powiatów, miast i gmin województwa śląskiego o przeznaczeniu ze środków RPO WSL
puli na dofinansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych, których realizacja jest istotna z punktu widzenia założeń Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. W ramach środków dedykowanych subregionom, podzielono kwotę 598 mln EUR, która następnie została rozdysponowana pomiędzy projekty Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (14 projektów kluczowych) oraz Programy Rozwoju Subregionów.

Projekty programu:

Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne

Priorytet III – Turystyka

Priorytet IV – Kultura

Priorytet V – Środowisko

Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast

Priorytet VII – Transport

Program Regionalny