Czcionki:
Kontrast:

Zespo艂y robocze

Do realizacji cel贸w statutowych Zarz膮d Zwi膮zku mo偶e w drodze uchwa艂y powo艂ywa膰 grupy robocze i komisje. Komisje i grupy robocze mog膮 wnioskowa膰 o rozpatrzenie okre艣lonych spraw oraz podj臋cie uchwa艂 i stanowisk przez Zarz膮d. W sk艂ad grup roboczych wchodz膮 pracownicy jednostek samorz膮du terytorialnego wchodz膮cych w sk艂ad cz艂onk贸w Zwi膮zku.

Pracami grup w zakresie merytorycznym kieruje Lider wybierany na pierwszym posiedzenie grupy spo艣r贸d reprezentant贸w JST. Funkcj臋 koordynatora poszczeg贸lnych grup pe艂ni Dyrektor Biura Zwi膮zku do kt贸rego nale偶y nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 prac grupy roboczej. Za udzia艂 w pracach grupy roboczej jej cz艂onkom nie przys艂uguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zarz膮d Zwi膮zku powo艂a艂 do prac nast臋puj膮ce grupy robocze:

Grupa robocza ds. RPO 2014-2020

Celem dzia艂ania grupy roboczej jest koordynowanie prac zwi膮zanych z wdra偶aniem Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020 w Subregionie Zachodnim.

Grupa robocza ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego

Celem powo艂ania grupy roboczej jest prowadzenie dzia艂a艅 maj膮cych na celu eliminacje tzw. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego.

Grupa robocza ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego

Grupa robocza zosta艂a powo艂ana w celu prowadzenie dzia艂a艅 maj膮cych na celu usystematyzowanie/ujednolicenie zasad gospodarowania odpadami w gminach na terenie Subregionu Zachodniego.

Grupa robocza ds. o艣wiaty na terenie Subregionu Zachodniego

Celem powo艂ania grupy roboczej jest prowadzenie dzia艂a艅 wspieraj膮cych tworzenie wsp贸lnych program贸w edukacyjnych, wypracowywanie koncepcji wsp贸艂pracy i perspektywy rozwoju w ramach szkolnictwa zawodowego oraz wzajemna wsp贸艂praca przy tworzeniu danych o przedsi臋wzi臋ciach edukacyjnych na terenie Subregionu Zachodniego.

Grupa robocza ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego

Grupa robocza zosta艂a powo艂ana w celu prowadzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych z analiza i planowaniem rozwoju transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego.

Grupa robocza ds. promocji marki turystycznej Kraina G贸rnej Odry

Grupa robocza zosta艂a powo艂ana w celu podejmowania dzia艂a艅 promuj膮cych mark臋 turystyczn膮 Kraina G贸rnej Odry, jak膮 przyj臋艂o w dniu 5.12.2019 r. Zgromadzenie Walne Cz艂onk贸w Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku, dla swojego obszaru.

Grupa robocza ds. rozwoju infrastruktury i komunikacji ekologicznej

Celem powo艂ania grupy jest podejmowanie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do osi膮gni臋cia cel贸w ustawy o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych oraz unijnych cel贸w polityki zr贸wnowa偶onej mobilno艣ci.