Czcionki:
Kontrast:

„Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji”

 

 

Projekt „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, Priorytet 5 Edukacja Ekologiczna.

LIDER PROJEKTU:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

PARTNER PROJEKTU:

Planergia Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na terenie 28 samorządów Subregionu Zachodniego na temat negatywnych skutków niskiej emisji oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza atmosferycznego powodowanym przez zjawisko niskiej emisji. Przeprowadzone w ramach projektu działania zakładają upowszechnienie świadomości problemu zanieczyszczenia powietrza, które powodowane jest przez wprowadzanie złych zachowań wiążących się ze spalaniem szkodliwych materiałów w kotłach domowych i innymi tego typu praktykami. Głównym założeniem projektu jest kompleksowa edukacja społeczeństwa, w ramach zdefiniowanych grup docelowych, poprzez  informację oraz promocję dobrych praktyk i zachowań oraz zapewnienie narzędzi umożliwiających racjonalny proces decyzyjny.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 – 30.03.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 79 410,00 zł

ŚRODKI WFOŚiGW: 54 850,00 zł

 

 

Dowiedz się więcej o projekcie

 

Modelowe audyty energetyczne

Modelowe audyty

 

 

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

 

 

Infografiki

Infografiki

 

 

 

Wejdź na stronę internetową projektu

Wejdź na stronę projektu