Czcionki:
Kontrast:

36 mln euro dla Jastrzębia Zdroju

Dodano: 07.03.2007

Podczas spotkania, które obyło się 5 marca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zdecydowano o dofinansowaniu po 142,5 mln euro pomiędzy cztery województwa, które otrzymały najmniej środków w ramach EFRR w podziale na jednego mieszkańca. Są to: łódzkie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie. W połowie lutego MRR zwróciło się do Urzędów Marszałkowskich tych województw o wytypowanie (w uzgodnieniu z wojewodą) projektów istotnych dla rozwoju danego regionu. Śląsk przedstawił listę 7 takich zadań na łączną kwotę 200 mln euro. Ostatecznego wyboru projektów dokonano w trakcie spotkania w ministerstwie, w którym uczestniczyli: minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, sekretarz stanu w MRR Władysław Ortyl oraz przedstawiciele