Czcionki:
Kontrast:

Partycypacja mieszkańców w Subregionie Zachodnim

Dodano: 18.06.2015

kapitał ludzki

fundusz społeczsny

Zapraszamy na konferencję ph. Partycypacja mieszkańców w Subregionie Zachodnim, czyli jak i po co samorząd powinien współpracować z organizacjami pozarządowymi, dotyczącą współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Subregionie Zachodnim. Konferencja odbędzie się 22 czerwca 2015 roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Początek o godzinie 12:45.

Konferencja będzie poświęcona wymianie doświadczeń dotyczących współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in. tworzenia partnerstwa, rewitalizacji społecznej oraz uzgadniania polityk lokalnych. Uczestnicy konferencji będą też mogli poznać dobre praktyki współpracy JST z NGO.

Program konferencji

12.30 – 12.45 Rejestracja uczestników
12.45 – 13.00 Otwarcie konferencji i przywitanie gości: Pan Mieczysław Kieca – Przewodniczący Związku Subregionu Zachodniego, Pan Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
13.00 – 15.00    Przykłady dobrych praktyk współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na obszarze Województwa Śląskiego:

  • Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i tworzenie budżetu obywatelskiego;
  • Rewitalizacja społeczna we współpracy gminy i NGO;
  • Współpraca samorządu cieszyńskiego ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej “Być Razem”;
  • Standardy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityk publicznych;
  • Administracja publiczna i organizacje społeczne – kto komu jest bardziej potrzebny?

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 16.00 Podsumowanie projektów partycypacyjnych: Anna Cebula – Prezes Zarządu CRIS, Arkadiusz Skowron – Przewodniczący Zarządu FOPSZ
16.00 – 16.30 Panel dyskusyjny nt. współpracy JST – NGO i zakończenie konferencji

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, CRIS oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”,  realizowanego przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 19 czerwca 2015 r., telefonicznie pod nr 32 42 22 446 bądź e-mailowo na adres: biuro@subregion.pl.

***

data: 22 czerwca 2015 roku | godz.: 12:45 – 16:30
miejsce: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36A).