Czcionki:
Kontrast:

Biuletyn informacyjny nr 8/2007 (20)

Dodano: 06.08.2007

Zapraszam do lektury dwudziestego numeru Biuletynu Informacyjnego Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. W numerze:Aktualności i wydarzeniaObradował ZarządSystem Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejPrzedstawiciele Subregionu w pre-komitecieE-teamsProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013Konkurs “Najlepsza Przestrzeń Publiczna”Aktywni w sieciZielona oaza kultur, ziemia raciborsko-opawskaAktualne konkursy dotacyjneAtrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego – Zabytki Gminy LyskiŻyczę interesującej lektury.Adam ZdziebłoDyrektor Biura Związkutel. 032-42-22-446biuro@subregion.plul. Białych 744-200 Rybnik