Czcionki:
Kontrast:

Dokumenty rekrutacyjne – PO KL

Dodano: 13.02.2012

Szanowni Państwo, informujemy, że Związek Subregionu Zachodniego realizuje projekt „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Projekt ma charakter zamknięty i jest skierowanym do 12 JST naszego Subregionu. Jego celem jest przeprowadzenie szkoleń dla urzędników z jednostek objętych projektem w zakresie tworzenia lokalnego prawa, kompetentnej obsługi klienta oraz wprowadzenia nowoczesnych technik informatycznych wspomagających pracę urzędów.

Szkolenia odbywać się będą od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. Udział w nich biorą pracownicy samorządowi wskazani uprzednio przez urzędy w ankietach oceniających zapotrzebowanie na poszczególne zakresy tematyczne szkoleń. Kandydatów wskazują poszczególne urzędy.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie do 10 marca 2012r. zgodnie z załączonym regulaminem. Poniżej udostępniamy dokumenty potrzebne do rekrutacji: