Czcionki:
Kontrast:

Druga Narada Subregionalna

Dodano: 05.07.2007

5 lipca odbyła się w Wodzisławiu Śl. Druga Narada Subregionalna. Jej celem było dokonanie aktualizacji listy projektów inwestycyjnych proponowanych przez samorządy Subregionu Zachodniego do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej. Zebrani wybrali 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków europejskich sięgającą 60 mln euro. Zaakceptowano zadania m.in. w ramach działań rewitalizacyjnych, modernizacji sieci drogowej, informatycznych i ekologicznych.Zdecydowano również o wyborze 34 projektów rezerwowych. Wartość dofinansowania w tym wypadku może sięgnąć 50 mln euro. W spotkaniu uczestniczyli włodarze wszystkich samorządów Subregionu Zachodniego. Mieli oni okazję spotkać się również z Małgorzatą Staś – Zastępcą Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Pani dyrektor przedstawiła aktualne informacje związane z postępem prac nad uruchomieniem w Województwie Śląskim pieniędzy unijnych w nowym okresie programowania 2007 – 2013. Ostatnim punktem spotkania była prezentacja projektu Strategii Rozwoju Subregionu Zachodniego.