Czcionki:
Kontrast:

Wydanie przewodnika „Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry” – oferta Krainy Górnej Odry dla turystów zagranicznych

 

Zadanie „Wydanie przewodnika „Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry” – oferta Krainy Górnej Odry dla turystów zagranicznych” jest realizowane w ramach Priorytetu 1: wsparcie działań członków ŚOT ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym.

WNIOSKODAWCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem wydawnictwa jest zwiększenie i usprawnienie ruchu turystycznego w Krainie Górnej Odry względem turystów zagranicznych.

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są wszyscy mieszkańcy subregionu zachodniego województwa śląskiego oraz turyści odwiedzający Krainę Górnej Odry.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest realizowany w terminie od 24.04.2023 do 30.11.2023.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota projektu to 12 527,50 zł, w tym 50% dofinansowania ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz 50% wkładu własnego Związku.