Czcionki:
Kontrast:

IP – Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – PO FIO

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w ramach projektu „IP – Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego FIO.

Projekt IP – Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zakłada utworzenie lokalnego portalu dla III sektora oraz wyposażenia 50 stowarzyszeń lub fundacji w witryny internetowe. Projekt zdecydowanie wzmocni także potencjał organizacyjny beneficjentów projektu. Przeszkolenie około 100 osób (po 2 z każdej organizacji) doprowadzi do wyłonienia osób (wolontariuszy), które dodatkowo wzmocnią obecnie działającą kadrę w danej organizacji. W efekcie projektu beneficjenci będą posiadali własne witryny internetowe oraz wyszkolonych ludzi, których zadaniem będzie prowadzanie administrowania witryną, polityki informacyjnej i koordynacyjnej stowarzyszenia. Sam portal dla III sektora to z kolei nowa platforma wymiany informacji i baza danych użytecznych dla organizacji pozarządowych. Portal pozwoli także na zamieszczanie grup dyskusyjnych, blogów tematycznych zwią­zanych z trzecim sektorem, galerii oraz bazy realizowanych projektów. Portal to narzędzie integracji III sektora, które służyć będzie do prowadzenia wspólnych akcji takich jak: dzień wolontariusza, festiwale ngo, projekty partnerskie, działalność rzecznicza itd. Portal nie będzie dublował obszarów, które już funkcjonują na portalach ogólnopolskich np.: www.ngo.pl. Subregionalny portal federacji będzie skupiał się na problematyce lokalnej i Śląska.

Po zakończeniu projektu serwer portalu w dalszym ciągu będzie udostępniany nieodpłatnie podmiotom III sektora na zakładanie swoich domen z rozszerzeniem regionalnym.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich