Czcionki:
Kontrast:

Kraina Górnej Odry – aktywna bez barier

 

Projekt „Kraina Górnej Odry – aktywna bez barier”  jest realizowany w ramach programu „Śląskie.Bez barier” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

ZLECENIOBIORCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CELE  PROJEKTU: Celem zadania jest poprawa dostępu do informacji o atrakcjach i obiektach turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu turystyki bez barier poprzez organizowanie imprez turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są mieszkańcy województwa śląskiego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt był realizowany od 14.04.2023 do 30.11.2023.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota projektu to 75 000,00 zł, w tym 80 % dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz 20% wkładu własnego Związku.