Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów

Projekt „Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów”  jest realizowany w ramach Priorytetu 5 w ramach Priorytetu 5 -„Innowacyjność w turystyce na rzecz rozwoju turystyki”.

 

ZLECENIOBIORCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CELE  PROJEKTU: Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kadr pracowników punktów informacji turystycznej, pracowników JST odpowiedzialnych za rozwój turystyki w miastach i gminach oraz pracowników podmiotu zarządzającego marką turystyczną Kraina Górnej Odry na potrzeby cyfryzacji w turystyce w tworzeniu treści dostosowanych m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rozwój ich kompetencji w celu wykorzystania mediów społecznościowych jako nowoczesnej formy komunikacji, jak również wprowadzenie innowacyjności w procesie rozwoju produktów turystycznych regionu poprzez zakup niezbędnego sprzętu (dron) i szkolenie z jego obsługi dla pracowników podmiotu zarządzającego marką turystyczną Kraina Górnej Odry.

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową są kadry pracowników punktów informacji turystycznej, pracowników JST odpowiedzialnych za rozwój turystyki w miastach i gminach oraz pracowników podmiotu zarządzającego marką turystyczną Kraina Górnej Odry

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt był realizowany od 01.05.2023 do 31.10.2023.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Zadanie publiczne pn. „ Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Całkowita wartość projektu to 71 768,00 zł –  86,39 % ze środków MSiT oraz 13,61 % wkładu własnego Związku.

 

Zadanie publiczne pn. „Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0069/2282/UDOT/DT/BP z dnia 14.06.2023 r. i aneksem nr 1 do niniejszej umowy z dnia 30.10.2023 r.