Czcionki:
Kontrast:

e- Administracja – Konferencja podsumowująca w Czerwionce – Leszczynach.

Dodano: 12.08.2013
e- Administracja – Konferencja podsumowująca w Czerwionce – Leszczynach.

Dnia 08 sierpnia 2013 r. w sali powstałego dzięki wsparciu środków unijnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce – Leszczynach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”.

Powiat Rybnicki otrzymał dofinansowanie na to zadanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wyniósł 4.079.982,66 zł z czego 3.393.403,30 zł zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w działaniu 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka- Leszczyny, Gminą Gaszowice i Gminą Lyski.

Przedmiotem projektu było stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD) w urzędach (Starostwo Powiatowe i Urzędy Gmin) oraz ich wybranych jednostkach organizacyjnych, a także systemu komputerowego wspierania interesantów (e-Urząd) oraz inwestycje w środki trwałe niezbędne dla funkcjonowania SEOD i świadczenia usług publicznych przez Internet.

W konferencji prócz zaproszonych gości, brali udział Pan Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Pan Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Pan Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny ds. Inwestycji, Pan Andrzej Kowalczyk – Wójt Gminy Gaszowice oraz Pan Grzegorz Gryt – Wójt Gminy Lyski.