Czcionki:
Kontrast:

Informacja o zamówieniu publicznym

Dodano: 17.04.2012

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego informuje o ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu publicznym pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających nacelu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez realizację projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym adresem