Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – grudzień 2011

Dodano: 06.01.2012

W zakładce Informacja prawnicza – nowy artykuł.

W artykule:

Ustawa z 16 września 2011 o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw oraz Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.