Czcionki:
Kontrast:

Internet platformą integracji III sektora

Dodano: 24.06.2010

23 czerwca w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyła się konferencja inaugurująca projekt IP – Internet platformą integracji III sektora na terenie Subregionu Zach. Woj. Śl. Na spotkanie przybyło ponad 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego. Zebranych przywitał Adam Wawoczny – Dyrektor biura Związku Gmin i Powiatów, a następnie Arkadiusz Skowron zaprezentował założenia projektu i sposób zgłaszania się organizacji do projektu.Celem projektu jest wsparcie infrastrukturalne III sektora na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez utworzenie subregionalnego portalu organizacji pozarządowych, którego rolą, oprócz funkcji informacyjnej, będzie sieciowanie ngo-sów. Ponadto projekt zakłada wyposażenie 50 podmiotów III sektora w witryny internetowe dostosowane do potrzeb działalności organizacji pozarządowych, przeszkolenie 100 osób (wolontariuszy) w zakresie administrowania powstałymi stronami internetowymi.Poniżej znajdują się materiały z konferencji. Więcej informacji na stronach internetowych Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego