Czcionki:
Kontrast:

Jak budować międzysektorową współpracę?

Dodano: 18.03.2014
Jak budować międzysektorową współpracę?

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest głównym tematem trwających od 8 marca br. w Rydułtowach warsztatów pn. „Badanie przez ludzi” organizowanych w ramach realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty kierowane są do przedstawicieli administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych (m.in. ośrodków pomocy społecznej i szkół) oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych budowaniem partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju. Spotkania mają charakter praktyczny i nastawione są przede wszystkim na wypracowanie kierunków i zasad partnerskiej współpracy. Jednym z podstawowych celów spotkań szkoleniowych jest rozpoznanie i efektywne wykorzystanie zasobów partnerów w planowanych na przyszłość projektach, planowanie nowych działań na terenie danego powiatu adekwatnie do potrzeb różnorodnych grup mieszkańców, a także wypracowanie pomiędzy podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi koncepcji i formuły funkcjonowania międzysektorowego partnerstwa. Ponadto uczestnicy mają także okazję do poznania różnorodnych źródeł finansowania wypracowanych wspólnie projektów o dużej i małej skali oddziaływania. Przykłady i analiza dobrych praktyk partnerstw (międzysektorowych, lokalnych czy regionalnych) umożliwią znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakiego typu partnerstwo jest najbardziej potrzebne?

Warsztaty rozpoczynają również cykl spotkań szkoleniowych, których uczestnicy wspólnie wypracowywać będą zasady współpracy partnerskiej, a także planować działania i wspólnie je realizować.

Kolejne warsztaty odbędą się 20 marca i 10 kwietnia (dla JST) oraz 12 kwietnia (dla NGO).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem dokumentów – do pobrania tutaj.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 42 22 446.

 

Jak budować międzysektorową współpracę?