Czcionki:
Kontrast:

Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Rydułtowy, Lyski – to tutaj mają powstać nowoczesne węzły przesiadkowe.

Dodano: 13.12.2023
Plan mobilności - konsultacje

Przedstawiciele gmin i powiatów przyjęli Plan Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Plan ten zakłada szereg ważnych inwestycji w transport publiczny, ale także ruch rowerowy i pieszy.

Prace nad dokumentem, trwały od lutego i obejmowały liczne konsultacje społeczne z mieszkańcami. Teraz dokument został zatwierdzony przez przedstawicieli gmin i powiatów.

W przypadku Subregionu Zachodniego mówimy między innymi o nowych autobusach dla komunikacji obsługującej powiat raciborski oraz powiat wodzisławski. Te inwestycje są związane z planowaną budową centrów przesiadkowych. Przyjęty plan mobilności otwiera możliwości zawierania porozumień między samorządami w celu integracji biletowej. Już od dawna podkreślamy, jakie ma to znaczenie dla dostępności komunikacyjnej subregionu – mówi Adam Wawoczny, Dyrektor Związku.

Plan zrównoważonej mobilności dla Subregionu Zachodniego, obok Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego, jest drugim dokumentem wymaganym przez Komisję Europejską w celu ubiegania się o środki unijne. Łączna wartość projektów do realizacji w pierwszych latach wdrażania dokumentu to ponad 365 mln zł.

Plan mobilności zakłada do 2040 roku również inwestycje w ciągu głównej sieci regionalnych tras rowerowych łączących najważniejsze ośrodki miejskie subregionu. W pierwszej kolejności będą to: trasa krajowa nr 12, biegnąca z wschodu na zachód od Pszczyny do Raciborza oraz trasa rowerowa nr 3 tzw. Blue Velo wzdłuż rzeki Odry od gminy Rudnik z kierunku Kędzierzyna-Koźla do Chałupek i dalej do czeskiej Ostrawy.

Przeczytaj więcej o Planie Mobilności

Logotypy unijne

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19